GGD West-Brabant
Theelichtjes bij herdenkingsplek

Rouw en verdriet na een incident: hoe helpt de GGD?

Wat begon als een gewone donderdag, 20 september 2018, eindigde als een bijzondere en verdrietige dag. Deze donderdag werd de hulp van de GGD ingeschakeld als coördinator Psychosociale Hulpverlening na een ongeluk met dodelijke slachtoffers in Oss. In deze blog vertelt Katja van Mook, PSHi coördinator, hoe de hulpverlening vanuit de GGD tot stand kwam en welk verschil deze hulpverleners konden maken.

De GGD als crisisorganisatie

Werken bij de GGD betekent werken in een crisisorganisatie, daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. We hebben oproepdiensten (piket) voor verschillende functies. Denk aan forensisch geneeskundigen, PSHI coördinatoren, Externe Vertrouwenspersonen, communicatieadviseurs, directeur publieke gezondheid van dienst en GGD crisiscoördinatoren . Er zijn jaarlijks trainingen om vakbekwaam te worden en te blijven en we werken volgens protocollen.

Inzet van PSHi

Soms gebeurt er iets waarvan de invloed verder reikt dan de directe slachtoffers. De omgeving wordt in brede zin geraakt. De normale inzet van politie en hulpverleners is niet meer voldoende. Er is behoefte aan regie en coördinatie. Dat is een rol van de GGD.

De inzet van PSHi vindt regelmatig plaats. PSHi staat voor Pshychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen. Het PSHi-team coördineert dan de hulp door verschillende hulpverleners als dit nodig is. In teamverband beoordelen de hulpverleners wat er aan de hand is en wie, wanneer, welke ondersteuning nodig heeft. Zo zorgt het PSHi - team ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. De GGD heeft hierbij een coördinerende rol. In het PSHI-team zijn gemeente, politie, slachtofferhulp, maatschappelijk werk en andere betrokken partijen vertegenwoordigd.

Ongeluk op een spoorwegkruising in Oss

Op donderdag 20 september in Oss werd al snel duidelijk dat er een ongeluk had plaatsgevonden met dodelijke slachtoffers en gewonden. De maatschappelijke impact was groot: naast het vreselijke verlies van dierbaren, was er ook enorm veel aandacht van pers. Het hele land leefde mee met de slachtoffers en nabestaanden.

Vrijwel meteen kwam de GGD in actie. De PSHi coördinator schaalde direct de PSHi op en riep het PSHi team bij elkaar. Er werden telefoontjes gepleegd. Ook collega’s die niet ingeroosterd waren voor piket, kwamen op verzoek naar Oss. Medewerkers jeugdgezondheidszorg, een aantal extern vertrouwenspersonen kwamen ter plekke om hulp te bieden en om ouders, kinderen en leerkrachten op te vangen. Op de betreffende donderdag waren er zeker twintig collega’s direct aan het werk in Oss. De GGD’ers hadden allemaal verschillende taken en rollen: identificeren van de slachtoffers, bijstaan van ouders, bijstaan van getuigen, bijstaan van scholen en kinderdagverblijf, coördinatie van de inzet van alle hulp, meedenken in persberichten enzovoort.

Ook na die donderdag bleef de GGD actief. Scholen konden met vragen terecht bij Jeugdgezondheidszorg en extern vertrouwenspersonen. We gaven op verzoek advies over hoe je omgaat met verdriet van kinderen, hoe kun je de slachtoffers herdenken op school en kinderdagverblijf, wat kinderen nodig hebben (vooral ook het normale ritme weer oppakken ), welke materialen je eventueel kunt gebruiken om met kinderen die dit willen in gesprek te gaan (bijvoorbeeld met een troostkoffer met knuffels, knutselmateriaal, boekjes).

Dit deden we als GGD natuurlijk niet alleen: we werkten samen met Slachtofferhulp, met ONS Welzijn, met de gemeente, met de scholen, met het kinderdagverblijf,

Ook na twee maanden zorgen we voor elkaar

Nu is 20 september alweer ruim 2 maanden geleden, de nazorgfase loopt nog volop. In opdracht van de Gemeente Oss heeft de GGD, samen met Slachtofferhulp, Ons Welzijn en de gemeente Oss een “Deelplan Psychosociale Nazorg” opgesteld. De komende maanden monitoren deze partijen de behoefte aan psychosociale hulpverlening bij de bevolking van Oss, op de middellange en lange termijn.

Hulpverlening evalueren

In de afgelopen maanden hebben we zowel binnen de GGD als met externe partners teruggekeken naar het verloop van het proces. Iedere casus waarin een PSHI-team wordt ingezet is uniek. En iedere keer zijn er verrassingen. Gebeurtenissen waar we van kunnen leren voor een volgende hulpvraag. De allergrootste conclusie uit de evaluatie: Wat is het toch mooi om in een situatie van crisis, samen met al onze samenwerkingspartners, een klein beetje verschil te kunnen maken.
Zowel als GGD als GGD’er

Plaats reactie