GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 11-02-2019 om 10:28 uur

Tuberculosebestrijding

Iedere dag zetten we ons in om door middel van onderzoek, keuring, het afgeven van (niet-)medische verklaringen bij visum aanvragen, behandeling en advies de ziekte tuberculose te bestrijden. Hiervoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Privacy bij tuberculosebestrijding in één oogopslag

Hieronder vind u onze privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met je persoonsgegevens doen. Het gaat per slot van rekening toch om uw privacy, en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Via de gemeente, het COA of een arts wordt u bij ons aangemeld. U kan zelf ook een afspraak bij ons maken voor keuring of IND aanvraag. Hierna volgt onderzoek. Of u wordt opgeroepen naar aanleiding van eventueel contact met een besmet persoon. U wordt ook geadviseerd in geval van bijzondere reizen.

Uw privacy is in al deze gevallen volledig gewaarborgd.

Welke gegevens verzamelen we over u?
Bij aanmelding registeren uw naam, adres, geboortedatum, huisarts, verzekering, telefoonnummer, e-mailadres. Als zorgorganisatie zijn verplicht uw BSN te gebruiken.

Bij onderzoek en behandeling maken we een medisch dossier aan. Als we medische gegevens van andere instellingen opvragen doen we dat uitsluitend op basis uw toestemming.

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Wij verzamelen deze gegevens om de ziekte te bestrijden en u goed te behandelen, u te keuren en of een goed advies te geven.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Medisch gegevens worden nooit met anderen gedeeld zonder uw toestemming. Wij zijn wettelijk verplicht actieve tuberculose te melden bij het RIVM.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Alle gegevens worden genoteerd in een (medisch) dossier. De maximale termijn voor bewaring is < zie KNCV>