GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 10-03-2019 om 21:31 uur

Adviseurs Preventie en Gezondheid

Iedere dag zetten we ons in om het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen te verbeteren. Dat doen we met onze zorg. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. We doen dit niet zomaar.

Privacy bij team seksuele gezondheid in één oogopslag

Het team seksuele gezondheid heeft twee werkzaamheden. Als eerste geven wij voorlichting aan onze doelgroep. Dat betekend dat wij voorlichting geven op o.a. scholen, bij andere zorginstellingen of via jongerenbijeenkomsten. Hierbij geven wij informatie maar verzamelen wij geen persoonsgegevens. Daarnaast heeft het team seksuele gezondheid spreekuur op de GGD, via thuistesten en online voor soa onderzoek, seksuele hulpvragen (bijvoorbeeld anticonceptie of pijn bij het vrijen) of hepatitis B vaccinatie. Bij het spreekuur maken wij een patiënten dossier aan en verkrijgen we dus van jou persoonsgegevens. 

Welke gegevens verzamelen we over u?  
Wij vragen bij het consult om persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, afkomst, opleiding, telefoonnummer en cijfers van de postcode. Daarnaast vragen we om informatie over je seksuele oriëntatie en je ervaringen. Tevens vragen we informatie over je algemene gezondheid, medicatie en allergieën. En we vragen informatie over je recente seksuele leven welke in relatie staat tot de reden waarom je bij ons bent gekomen op het spreekuur.
Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

De vragen die we stellen over je afkomst, seksuele oriëntatie en ervaringen en je recente seksuele leven helpen ons om te bepalen welk risico je hebt gelopen en dus welke testen we moeten doen. Daarnaast is het van ons van belang dat als we je behandelen dat we gegevens bezitten over je algemene gezondheid en medicatie om te voorkomen dat je medicijnen neemt die niet voor je geschikt zijn. Persoonsgegevens zijn nodig om je op de hoogte te brengen van de uitslag.

De cijfers van je postcode zijn nodig om te bepalen of je afkomst bent uit de regio West-Brabant. Het opleidingsniveau vragen we voor wetenschappelijk onderzoek over risicofactoren voor soa’s.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Wij delen gegevens anoniem met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Zij verrichten wetenschappelijk onderzoek om de soa-zorg in kaart te brengen en te verbeteren. Daarvoor gebruiken zij geanonimiseerde gegevens uit het dossier. Dit gebeurt in het algemene belang van de volksgezondheid. Omdat dit voor het algemeen belang geldt en anoniem gebeurt hoeft hier niet expliciet aan jou toestemming gevraagd te worden. Maar je mag wel altijd bezwaar aantekenen. In dat geval zorgen wij er voor dat gegevens uit jouw dossier niet gedeeld worden met het RIVM.

Wij delen GEEN gegevens met de huisarts of zorgverzekering of andere derde partijen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Alle gegevens worden vastgelegd in een elektronisch systeem, dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van het team seksuele gezondheid. Ieder dossier wordt 15 jaar bewaard conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor medische gegevens. Je mag altijd vragen om je eigen dossier in te zien.