GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 10-03-2019 om 21:36 uur

Adviseurs Preventie en Gezondheid

Iedere dag zetten we ons in voor gezondheidsthema’s zoals voeding & bewegen, roken, alcohol, pesten, seksuele gezondheid, eenzaamheid, psychische gezondheid en positieve gezondheid op scholen, in de wijk of in uw gemeente. We doen dit zoveel mogelijk vraaggericht en sluiten aan bij preventieactiviteiten. We werken samen met onze netwerkpartners. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig.

Privacy bij team Preventie en Gezondheid in één oogopslag

Hieronder vindt u onze privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw persoonsgegevens doen. Het gaat per slot van rekening toch om uw privacy, en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Als u een vraag stelt of om advies vraagt- via de website, telefoon of een GGD-collega – dan wordt uw naam, telefoonnummer of e-mailadres geregistreerd.

Alle deelnemers van werkgroepen en netwerken delen contactgegevens via visitekaartjes en handtekeningen in de e-mail met naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

We verzamelen deze gegevens om je vraag te kunnen beantwoorden of een goed advies te geven.

Voor werkgroepleden verzamelen we deze gegevens voor planning van overleg, stellen van (advies)vragen, delen van documenten.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Om een vraag goed te kunnen beantwoorden of een goed advies te geven, kunnen de verzamelde gegevens gedeeld worden met een collega(s) van de GGD of een collega(s) van een andere instelling uit een werkgroep of netwerk.
Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Gegevens worden genoteerd in een e-mailbericht. De maximale termijn voor bewaring bij publieksvragen is 2 weken na afhandeling van de vraag of het advies.

Gegevens vanuit werkgroepen en netwerken worden maximaal 5 jaar bewaard.