GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 11-02-2019 om 12:43 uur

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) - Meldpunt Zorg en Overlast

Iedere dag zetten we ons in om het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen te verbeteren. Dat doen we met onze zorg. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. We doen dit niet zomaar.

Privacy bij team OGGZ in één oogopslag

Vanuit team OGGZ trachtten wij mensen te leiden naar reguliere zorg. Dagelijks hebben wij te maken met mensen die problemen hebben en niet weten waar ze terecht moeten. Ook hebben wij te maken met mensen die geen zorg willen (zorgmijders), maar dat wel nodig hebben. Hiervoor hebben wij een meldpunt dat voor zowel professionals als burgers te bereiken is voor het doen van een zorgmelding. Naast het meldpunt heeft team OGGZ ook een sociaal medisch spreekuur voor dak- en thuislozen. Hierbij worden ook persoonsgegevens verzameld.

Welke gegevens verzamelen we over u?
Bij deze zorgmelding worden enkele persoonsgegevens opgeslagen. Zo noteren wij de naam, adres, geboortedatum, BSN en eventuele contactgegevens. Mochten deze gegevens niet bekend zijn, kunnen wij deze opzoeken in de basis registratie personen (BRP). Na aanleiding van deze melding zoeken wij contact met de persoon waarover de melding gaat. Soms komt het voor dat wij meer informatie nodig hebben. 

Hiervoor zoeken wij contact met bijvoorbeeld betrokken hulpverlening, huisarts of familie. Bij voorkeur doen wij dit in overleg met degene waarover de melding gaat. Ons doel is om de burger in West-Brabant te helpen.

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Gegevens worden om meerdere redenen genoteerd. Om met iemand in contact te komen en te weten dat dit de persoon is waar het om gaat, wordt naam, adres, woonplaats en dergelijke genoteerd. Ook is het belangrijk een goed beeld van de situatie te krijgen. Daarom is bijvoorbeeld een huisarts van de gemelde soms noodzakelijk te weten. Ditzelfde geldt voor het sociaal medisch spreekuur voor de dak- en thuislozen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Gegevens worden alleen gedeeld met toestemming van de cliënt of wanneer er grote zorgen zijn over de situatie en er geen contact mogelijk is met degene die het betreft.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Alle gegevens worden genoteerd in een (medisch) dossier. De maximale termijn voor bewaring is 15 jaar. Indien u wenst kunt u hier inzage in krijgen.