GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 10-03-2019 om 21:29 uur

Infectieziektebestrijding

Iedere dag zetten we ons in om infectieziekten op te sporen en te bestrijden, zoals kinkhoest, de bof en hepatitis. Daarnaast geven wij adviezen en beantwoorden we vragen van het publiek en collega’s uit de gezondheidszorg. Om onze taken goed uit te voeren hebben we informatie nodig en verzamelen we persoonsgegevens.

Privacy bij team infectieziektebestrijding in één oogopslag

Hieronder vindt u onze privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw persoonsgegevens doen. Daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Welke gegevens verzamelen we over u?
Artsen zijn wettelijk verplicht om meldingsplichtige infectieziekten bij ons te melden. Wij registreren persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en BSN-nummer van de patiënt. In sommige gevallen hebben wij deze persoonsgegevens ook nodig van mensen, waarmee de patiënt in contact is geweest.
Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Wij verzamelen deze gegevens om op zoek te gaan naar de bron van de infectieziekte en zo proberen wij te voorkomen dat de infectie zicht verspreidt naar andere mensen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Medische gegevens worden nooit met anderen gedeeld zonder uw toestemming. Wij zijn wettelijk verplicht geanonimiseerde gegevens over de infectieziekte te melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij verzamelen deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar de volksgezondheid.
Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Alle gegevens worden vastgelegd in een elektronisch systeem, dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van de afdeling infectieziektebestrijding. Ieder dossier wordt 15 jaar bewaard conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor medische gegevens.