GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 10-03-2019 om 21:27 uur

Gezondheid Milieu en Veiligheid GGD'en Brabant

Iedere dag zetten we ons in om het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen te verbeteren. Dat doen we met onze zorg. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. We doen dit niet zomaar.

Privacy bij team Gezondheid Milieu en Veiligheid in één oogopslag

Hieronder vindt u onze privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw persoonsgegevens doen. Het gaat per slot van rekening toch om uw privacy, en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.

Team GMV werkt voor heel Brabant (drie GGD regio’s). We beantwoorden vragen van o.a. burgers en gemeenten over leefomgeving en gezondheid. Denk daarbij aan onderwerpen zoals luchtverontreiniging, geluidsoverlast, geuroverlast, asbest, eikenprocessierups, straling van zendmasten of hoogspanningslijnen en vocht en schimmels in woningen. Ook adviseren we gemeenten, bijvoorbeeld over hoe een wijk gezond kan worden ingericht.

Welke gegevens verzamelen we over u?
Bij uw melding vragen we uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Daarnaast vragen we door op uw zorgen, gezondheidsklachten en de betreffende milieufactor.
Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

We gebruiken uw contactgegevens om u op de hoogte te kunnen houden van de afhandeling van uw vraag.

De andere gegevens gebruiken we om een risicobeoordeling te kunnen maken en antwoord te kunnen geven op uw vraag.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Soms is het gewenst om over uw vraag contact te leggen met uw huisarts, gemeente, woningstichting of andere betrokken partij. Bijvoorbeeld om aanvullende informatie te verzamelen over uw gezondheid of de milieusituatie in uw woonomgeving. Of om die partij te kunnen adviseren over het door u geschetste probleem. Dat doen we alleen na overleg met u. U kunt dus ook aangeven als u dat niet wenst.

Uw gegevens worden geregistreerd in beveiligde systemen. Het RIVM kan geanonimiseerde gegevens uit één systeem (Osiris) inzien en gebruiken voor landelijk beleid c.q. het signaleren van trends.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Uw gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard. Indien u wenst kunt u hier inzage in krijgen.