GGD West-Brabant
Geplaatst op: 21-01-2019 om 15:13 uur
Laatst gewijzigd op: 13-06-2019 om 10:19 uur

Tuberculosebestrijding

Tuberculose (TBC) is een ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte. Onze GGD zet zich in om tuberculose te voorkomen en deze ziekte op te sporen en te behandelen wanneer ze zich voordoet. We letten daarbij speciaal op risicogroepen zoals reizigers en mensen met een verminderd afweersysteem.

Tuberculose bestrijden doen we op verschillende manieren. We doen onderzoek, voeren keuringen uit en geven (medische) verklaringen af bij visumaanvragen. Behalve tuberculose zelf opsporen en behandelen geven we ook advies over het voorkomen en bestrijden van deze ziekte.

Op wie richten we ons?

Vaak hebben we bij het opsporen en behandelen van tuberculose iemands persoonsgegevens nodig.
Bijvoorbeeld van vluchtelingen en asielzoekers die in verband de aanvraag van hun verblijfsvergunning worden gekeurd. Zij worden bij ons aangemeld door de gemeente waar ze verblijven of door het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) wanneer ze in een asielzoekerscentrum wonen. Mensen kunnen ook door een arts naar de GGD worden doorverwezen of zelf een afspraak bij ons maken voor een keuring. Ook mensen die mogelijk in contact zijn geweest met een TBC-besmet persoon, worden door ons opgeroepen. Verder geven we advies aan mensen die bijzondere reizen gaan maken. In al deze gevallen waarborgen we ieders privacy.

Welke gegevens verzamelen we?  
Bij aanmelding registeren we naam, adres, geboortedatum, naam huisarts, gegevens zorgverzekering, telefoonnummer en e-mailadres. Ook het Burgerservicenummer (BSN) registreren we, dat zijn we als zorgorganisatie verplicht.
In het geval van onderzoek en behandeling maken we een medisch dossier aan. Medische gegevens van iemand opvragen bij andere instellingen doen we uitsluitend met toestemming van de betreffende persoon.
Waarom verzamelen we deze gegevens?

Om de ziekte tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden. Ofwel het onderzoek doen dat we moeten doen, iedereen keuren die gekeurd moet worden, mensen goede adviezen geven en uiteraard mensen die tuberculose hebben zo goed mogelijk behandelen.

Delen We deze gegevens met anderen?

We delen nooit medische gegevens met anderen (bijvoorbeeld een huisarts of zorginstelling) zonder iemands toestemming. Wanneer we bij iemand tuberculose constateren, zijn we wettelijk verplicht om dat te melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Alle gegevens noteren we in een (medisch) dossier. We bewaren ieder dossier 15 jaar. Dat is de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor medische gegevens.

(In het algemeen houden we ons aan de archiveringsvereisten die zijn vastgelegd in de Archiefwet en Archiefregeling en in overige wettelijke bepalingen. Gegevens, die nodig zijn voor de financiële administratie, bewaren we 7 jaar. Dat noemen we de fiscale bewaarplicht).