GGD West-Brabant
Geplaatst op: 10-03-2016 om 14:54 uur
Laatst gewijzigd op: 15-03-2017 om 14:51 uur

Kinderen en het recht op inzage medisch dossier

De WGBO (de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders:

Kinderen tot 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? En wilt u het medisch dossier van uw kind bekijken? Dat mag. Als ouder heeft u recht op informatie en recht op inzage in het dossier van uw kind.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar hebben recht op informatie en recht op inzage in hun eigen dossier. Uw kind moet toestemming geven voordat u informatie en inzage in het dossier krijgt. Wilt u inzage in het dossier van uw kind, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen, met instemming van uw kind. De aanvraag met het verzoek voor inzage in het dossier moet worden ondertekend door ouder en kind.

Jongeren vanaf 16 jaar

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) worden kinderen vanaf hun zestiende jaar gelijkgesteld met volwassenen. Zij mogen dus voor zichzelf beslissen. Instemming van de ouders is niet nodig. Als ouders krijgt u geen informatie meer over uw kind, als uw kind daar geen toestemming voor geeft. Jongeren die hun eigen dossier willen inzien kunnen hiervoor zelf een verzoek doen.