GGD West-Brabant
Geplaatst op: 10-03-2016 om 14:54 uur
Laatst gewijzigd op: 20-02-2019 om 14:37 uur

Kinderen en hun medisch dossier

De wet regelt de rechten van de ouders en van het kind:

Kinderen tot 12 jaar

Wilt u het medisch dossier inzien van uw kind van jonger dan 12 jaar? Als ouder mag u dat.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar mogen zelf hun dossier inzien.

U kunt als ouder het dossier inzien, nadat uw kind daarvoor toestemming heeft gegeven. Op het verzoek dat u indient, moet ook de handtekening van uw kind staan.

Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf zijn zestiende jaar beslist een jongere zelf over het inzien van zijn dossier. Hij kan dan zelf een verzoek doen en heeft daarvoor geen instemming nodig van zijn ouder(s). Als ouder krijgt u alleen informatie over uw kind, als hij daar toestemming voor geeft.