GGD West-Brabant
Geplaatst op: 10-02-2017 om 13:56 uur
Laatst gewijzigd op: 20-02-2019 om 14:37 uur

informatiebeheer

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig. Hoe lang verschilt per type dossier en is wettelijk vastgelegd. Na de vastgestelde bewaartermijn vernietigen wij het dossier. 

Op dit moment is de situatie als volgt:

Soort
bewaartermijn vernietigd in 2017
Jeugdgezondheidszorg 15 jaar vanaf de 18de verjaardag
alle dossiers over kinderen die zijn geboren in 1983 en eerder
Tuberculosepartiënten levenslang alle dossiers over overleden tuberculosepatiënten
Overige
15 jaar vanaf het jaar van behandeling
alle overige dossiers over behandelingen in 2001 en eerder

Hoe beheren wij deze informatie?

In het besluit informatiebeheer en de archiefverordening ligt vast hoe wij de gegevens beheren.