GGD West-Brabant
Geplaatst op: 23-03-2016 om 11:47 uur
Laatst gewijzigd op: 26-04-2016 om 16:39 uur

Ik wil mijn medische dossier / het dossier van mijn kind opvragen

Wilt u inzage in uw dossier, of wilt u het dossier van uw kind opvragen? Of wil jij inzage in jouw dossier?
Vul dan het aanvraagformulier persoonsgegevens  (Word, 30 kB)  in en stuur deze met bijlagen aan:

        GGD West-Brabant
        t.a.v. Jeugdgezondheidszorg
        Postbus 3024
        5003 DA Tilburg

Let bij het onderteken van de aanvraag rekening met de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Controleer wat bij uw aanvraag van toepassing is op onze pagina: Leeftijdscategorien inzage dossier

In sommige gevallen kan Stichting Jeugdgezondheidszorg West-Brabant of GGD West-Brabant een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie. Deze vergoeding is € 0.23 per pagina, met een maximum van € 4.50.