GGD West-Brabant
Geplaatst op: 25-02-2021 om 11:22 uur
Laatst gewijzigd op: 12-04-2021 om 21:29 uur

Corona en privacyrecht

Op deze pagina vindt u het formulier waarmee u beroep kunt doen op inzage of verwijderen van uw persoonsgegevens uit CoronIT (voor testen en vaccineren) en HPzone (voor bron- en contactonderzoek) gerelateerd aan Covid-19. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de consequenties van het verwijderen persoonsgegevens bij de GGD’en kijkt u op de website van GGD GHOR Nederland

Om een verzoek in te dienen over privacyrechten moet uw identiteit vastgesteld kunnen worden. Vandaar dat u gevraagd wordt een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Via de kopieID-app van de Rijksoverheid maakt u eenvoudig een veilige kopie. Na toetsing van uw identificatie wordt de kopie van uw legitimatiebewijs altijd vernietigd. 

Wij versturen u een ontvangstbevestiging als uw aanvraag binnen is. Mochten wij uw identiteit nog niet direct kunnen vaststellen dan ontvangt u daarbij een verzoek om meer informatie. Zodra uw identiteit is vast te stellen wordt uw verzoek in behandeling genomen en ontvangt u daar binnen de wettelijke termijn van 1 maand bericht en besluit over.  

Als uw verzoek complex en omvangrijk is dan kan het voorkomen dat besloten moet worden om de termijn te verlengen; u ontvangt daarover binnen een maand bericht. 

Na het besluit heeft u nog 14 dagen gelegenheid om u verzoek desgewenst alsnog te herzien of een wettelijke termijn van zes weken om een bezwaar in te dienen. 

Corona en beroep op privacyrecht

Uploaden legitimatiebewijs (niet verplicht)

Om een verzoek in te dienen over privacyrechten moet uw identiteit vastgesteld kunnen worden. Vandaar dat u gevraagd wordt een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Via de website van de Rijksoverheid maakt u eenvoudig een veilige kopie. Na toetsing van uw identificatie wordt de kopie van uw legitimatiebewijs altijd vernietigd.

De GGD bewaart uw gegevens voor het beantwoorden van uw vraag, maar niet langer dan nodig is.