GGD West-Brabant
Geplaatst op: 31-03-2016 om 15:52 uur
Laatst gewijzigd op: 20-02-2019 om 14:37 uur

privacy

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers aan deze website. Persoonlijke informatie die u aan ons geeft behandelen wij vertrouwelijk. Hieronder leest u hoe wij uw informatie beveiligen.

Hoe gaat de GGD om met mijn persoonlijke informatie?

De GGD verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat mag van de wet. Onze functionaris gegevensbescherming let er op dat wij de privacyregels naleven.

Wie kunnen er bij mijn gegevens?

Alleen de GGD-medewerker die persoonsgegevens verwerkt of zijn waarnemer hebben toegang tot uw gegevens.

Naar wie gaan uw gegevens?

We geven alleen persoonsgegevens door nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Soms geven we gegevens aan anderen door voor zover zij die nodig hebben voor hun taak. Dat zijn:

  • de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg of hulp aan u;
  • de instanties die onze zorg controleren en de zorgverzekeraar.
Welke gegevens verwerkt de GGD?

Er is een register waarin staat welke persoonsgegevens de GGD verwerkt. We informeren u voordat we persoonsgegevens verwerken.
Als anderen dan de GGD persoonsgegevens verwerken, zorgen we ervoor dat zij werken volgens dit register en de regels in de wet. We zorgen er ook voor dat die gegevens juist zijn en goed beveiligd.


Welke rechten heb ik?

Uw rechten staan in de Wet bescherming persoonsgegevens:

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Dat hangt ook af van de wetten waaronder ons werkt valt. Daarna vernietigen we uw gegevens, behalve wanneer:

  • u het daarmee niet eens bent;
  • het bewaren van aanmerkelijk belang is of wettelijk is vereist;
  • wettelijke bepalingen het vernietigen niet toestaan.

U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Neemt u hiervoor contact met ons op via  076 528 20 00.

Hoe gaat de GGD om met vragenlijsten?

Nadat uw kind 2 jaar wordt, komt u minder op het consultatiebureau. Vaak sturen we dan bij de uitnodiging voor een afspraak ook een vragenlijst. De vragenlijst is bedoeld om u voor te bereiden op het gesprek. Tijdens het bezoek bespreken we de antwoorden. Gegevens die van belang zijn voor het kind noteren we in het digitale dossier. Daarna vernietigen we de vragenlijst.

Soms gebruiken we een digitale vragenlijst. Bijvoorbeeld bij het gezondheidsonderzoek van leerlingen in de tweede klas voortgezet onderwijs. Hoe wij persoonlijke informatie beschermen verschilt per vragenlijst.

Hoe beveiligt de GGD mijn informatie op deze website?

Onze website volgt het https-protocol. We versturen de informatie die u geeft via een veilige verbinding. Daarna volgen wij de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor onze online diensten maken we gebruik van cookies.

Camera beveiliging

Ons gebouw aan de Doornboslaan 225-227 in Breda is aan de buitenkant voorzien van camera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en onze diensten. Bij betreding van het terrein herinneren we je aan de aanwezigheid van cameratoezicht. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Meer weten?

Wil je meer weten, over waar jouw gegevens worden opgeslagen bijvoorbeeld of bij wie je moet zijn om je gegevens te wissen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Stel u vraag dan via onderstaand formulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.