Legionella

Legionellabacteriën leven in de bodem en in (drink-)water en vormen een probleem als ze uitgroeien tot grote aantallen. De bacterie kan de veteranenziekte (legionellose) veroorzaken. Besmetting vindt plaats door het inademen van de bacterie via zeer kleine waterdruppeltjes in de lucht (verneveling), bijvoorbeeld via een douche of een sproei-installatie.

Legionella, uw zorg?

Bent u eigenaar van een locatie waar een gezondheidsrisico ontstaat als legionellabacteriën in drinkwater of warm tapwater voorkomen? Dan moet u aan legionellapreventie doen. Dit geldt voor ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, asielzoekerscentra, gevangenissen, kampeerterreinen, bungalowparken en hotels.

Volgens het Waterleidingbesluit bent u verplicht een risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om uitgroei van legionellabacteriën te voorkomen. In de folder, leest u een stappenplan voor legionellapreventie.

Zorgwoningen hoeven met ingang van 1 juli 2011 niet meer te voldoen aan de locatiespecifieke eisen voor legionellapreventie. Dit is een gevolg van het nieuwe Drinkwaterbesluit.

Wat doet de GGD?

De GGD geeft advies en scholing over legionellapreventie binnen uw bedrijf of instelling. Wij kunnen ook voor u periodieke watermonsters afnemen voor onderzoek op legionellabacteriën. Wij werken hierbij samen met een gecertificeerd laboratorium.

Legionella